Chladničky a mrazničky pro obchody

Metodologie

Topten.eu a Uspornespotrebice.cz představují energeticky nejefektivnější komerční chladničky a mrazáky pro obchody na evropském trhu.Všechny uvedené výrobky používají přírodní chladiva nepoškozující klima.

Rozsah

Uvedené výrobky:

 • jsou modely s pevným zapojením do napájecí sítě
 • mají s vysokou pravděpodobností dvířka nebo víka (protože otevřené chladničky/mrazničky nemohou splňovat kritéria energetické účinnosti)
 • jsou k dispozici na evropském trhu
 • jsou určeny k vystavování a prodeji potravin
 • jsou oddělené od chladniček nápojů (samostatná kategorie) a zmrzlinových strojů (samostatná kategorie)

Technická kritéria

Všechny modely splňují následující kritéria:

 • Přírodní chladiva s potenciálem globálního oteplování (GWP) ≤ 3 (např. R290/propan, R600a/isobutan, R744/CO2)
 • Maximální indexy energetické účinnosti (EEI) jsou uvedeny v následující tabulce:
Kategorie Index energetické účinnosti
Horizontální mrazničky pro obchody
max. 50
Malé pultové mrazničky

Vertikální mrazničky se skleněnými dveřmi (TDA < 2 m2*)

Vertikální mrazničky se skleněnými dveřmi (TDA > 2 m2*)

max. 10

max. 30

max. 60

Horizontální chladicí skříně (pro obchody)
max. 50
Vertikální chladničky pro obchody (přístěnné chladicí vitríny)

max. 50

*Energetická spotřeba se násobí činitelem 1,1 pro vertikální chlazené boxy (bez činitele pro mrazicí nebo horizontální boxy).Korekční činitel zodpovídá za vyšší počet a delší dobu otevření dveří podle EN ISO 23953-2:2005 /A1:2012.

Spotřeba energie

 • Měření v klimatické třídě 3 (25 °C, 60% relativní vlhkost)
 • Teplotní třída musí být jedna z následujících: M1, M2, H1, H2, L1, L2 nebo L3
 • Prvořadě podle normy EN ISO 23953-2:2015
 • V přechodné fázi jsou akceptována rovněž měření podle:
  • EN ISO 23953-2:2005
  • AS 1731:2003 a dodatky
  • Pro vertikální chladící modely se spotřeba energie násobí faktorem 1,1 (bez opravy pro mrazničky nebo boxy). Korekční faktor bere v úvahu vyšší počet a delší dobu otevření dvířek podle normy EN ISO 23953-2:2005 /A1:2012.
 • V přechodné fázi neplatí požadavek na teplotní třídu pro modely dodané do května 2015

Zdroje údajů

Údaje podle výše uvedených norem jsou poskytovány výrobci nebo podložené zprávami o zkouškách od nezávislých laboratoří a mohou být náhodně ověřovány.

Pořadí prezentace

Výrobky jsou seřazeny podle indexu energetické účinnosti. Pořadí prezentace lze změnit kliknutím na záhlaví řádku.

Terminologie

Značka, model, jiné modely
Značka s odkazem na webovou stránku. Všechny ostatní modely (různé velikosti atd.), které jsou uvedeny, rovněž splňují technická kritéria Topten.

Náklady na elektřinu
Náklady na elektřinu během životnosti výrobku. Předpoklady:

 • Typická životnost: 8 let
 • Roční spotřeba energie: Hodnota ze seznamu výrobků v kWh/rok
 • Tarif elektřiny: 4 Kč/kWh (mohou však existovat velké rozdíly v závislosti na regionu nebo dodavateli elektřiny)

Celková vystavená plocha
Celková vystavená plocha (TDA) v m2

Čistý objem, hrubý objem
Čistý / hrubý objem v litrech

Skladovací teploty
Rozsah skladovacích teplot ve °C

Teplotní třída

Teploty naměřené uvnitř chladničky/mrazničky během testu spotřeby energie

Třída Teploty M-balíčků
M1 -1 °C až +5 °C
M2 -1 °C až +7 °C
H1 +1 °C až +10 °C
H2 -1 °C až +10 °C
Max. teplota pro nejteplejší m-balíček:
Třída θ ah (nejvyšší bod) θ al (nejnižší bod)
L1 -15 °C -18 °C
L2 -12 °C -18 °C
L3 -12 °C -15 °C
S jiné


Index energetické účinnosti
Index energetické účinnosti je vypočten podle následujícího vzorce:

EEI = (AEC/SAEC)*100 = (TEC * 365 / ((M + N * Y) * 365)) * 100

Kategorie M N Y
Vertikální, semi-vertikální a kombinované mrazničky pro obchody
8,5
19,1
TDA
Horizontální mrazničky pro obchody 4,2 9,8 TDA
Vertikální, semi-vertikální a kombinované chladničky pro obchody 9,1 9,1 TDA
Horizontální chladničky pro obchody 3,7 3,5 TDA

TEC = spotřeba energie za 24h
V = objem v litrech
TDA = vystavovací plocha v m2

Chladivo

 • R600a (isobutan, chladivo nepoškozující klima)
 • R290 (propan, chladivo nepoškozující klima)
 • R744 (CO2, chladivo nepoškozující klima)
 • Neefektivní modely: R134a, R404A nebo R507 (fluorovaná chladiva s vysokým potenciálem globálního oteplování)

Chlazení

• Statické
• Nucené vzduchové

Okolní teplota

Doporučení výrobce. Vhodný rozsah teplot pro umístění chladničky/mrazničky.

Rozměry
Šířka x hloubka x výška v cm.

Další informace

Publikace


Normy a štítky
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC), CEN-CENELEC

Energetický štítek a požadavky na ekologické provedení

 • Webová stránka projektu pro EU Ecodesign komerčního chlazení od institutu Joint Research Centre's Institute for Prospective Technological Studies (JRC-IPTS). Stažení závěrečných zpráv přípravné studie a aktualizace.

Další veřejné seznamy výrobků se standardními údaji

Odkazy

 • Opatření na podporu energetické účinnosti Evropské komise.
 • eceee, evropská rada pro energeticky efektivní ekonomiku, poskytuje přehled stavu všech výrobků v procesu Ecodesignu a energetického štítkování
 • Coolproducts, informuje o procesu EU Ecodesign. Jedná se o společnou kampaň nevládních organizací za silnější a rychlejší směrnici o Ecodesignu pro ochranu klimatu a úsporu financí.

Žádáme výrobce a prodejce, aby laskavě kontaktovali „info(at)topten.eu“ a informovali o dalších výrobcích splňujících výběrová kritéria Topten.

05/2019

Nabízené produkty