Zmrzlinové mrazničky

Metodologie

Topten.eu a Uspornespotrebice.cz představují energeticky nejúčinnější přístroje na mražení zmrzliny na evropském trhu. Všechny uvedené výrobky používají přírodní chladiva nepoškozující klima.

Rozsah

Uvedené zmrzlinové stroje:

 • jsou chladničky/mrazničky s pevným zapojením do napájecí sítě
 • mají maximální čistý objem 600 litrů
 • jsou statické
 • mají víko
 • jsou k dispozici na evropském trhu

Technická kritéria

Všechny modely splňují následující kritéria:

 • Přírodní chladiva s potenciálem globálního oteplování (GWP) ≤ 3 (např. R290/propan, R600a/isobutan, R744/CO2)
 • Maximální index energetické účinnosti (EEI) 50
 • Maximum 600 litrů

Spotřeba energie

 • Preferuje se měření v klimatické třídě 4 (30 °C, 55% relativní vlhkost), při měření v klimatické třídě 3 (25 °C, 60% relativní vlhkost) se spotřeba energie upravuje faktorem 1,24
 • Teplotní třída musí být jedna z následujících: C1 nebo C2 (EN 16901); L1, L2 nebo L3 (EN ISO 23953)
 • Prvořadě podle nové evropské normy pro zmrzlinové stroje (EN 16901)
 • V přechodné fázi jsou akceptována rovněž měření podle:
  • EN ISO 23953-2:2005 /A1:2012
  • EN ISO 23953-2:2005
  • AS 1731:2003 a dodatky
 • V přechodné fázi neplatí požadavek na teplotní třídu pro modely dodané do května 2015

Zdroje údajů

Údaje podle výše uvedených norem jsou poskytovány výrobci nebo podložené zprávami o zkouškách od nezávislých laboratoří a mohou být náhodně ověřovány.

Pořadí prezentace

Výrobky jsou seřazeny podle indexu energetické účinnosti. Pořadí prezentace lze změnit kliknutím na záhlaví řádku. Modely je možno porovnávat zaškrtnutím a kliknutím na tlačítko porovnání.

Terminologie

Značka, model, jiné modely
Značka s odkazem na webovou stránku. Všechny ostatní modely (různé velikosti atd.), které jsou uvedeny, rovněž splňují technická kritéria Topten.

Náklady na elektřinu
Náklady na elektřinu během životnosti výrobku. Předpoklady:

 • Typická životnost: 8 let
 • Roční spotřeba energie: Hodnota ze seznamu výrobků v kWh/rok
 • Tarif elektřiny: 4 Kč/kWh (mohou však existovat velké rozdíly v závislosti na regionu nebo dodavateli elektřiny)

Celková vystavovaná plocha
Celková vystavovaná plocha (TDA) v m2

Čistý objem, hrubý objem
Čistý / hrubý objem v litrech

Skladovací teploty
Rozsah skladovacích teplot ve °C

Teplotní třída
Teploty naměřené uvnitř prostoru modelu během testu spotřeby energie

Podle normy pro zmrzlinové stroje
L1 -18 °C
L2 -7 °C
S jiné
Podle normy EN ISO 23953, max. teploty pro nejteplejší „m-pack“:
Třída θ ah (nejvyšší bod) θ al (nejnižší bod)
L1 -15 °C -18 °C
L2 -12 °C -18 °C
L3 -12 °C -15 °C


Index energetické účinnosti
Index energetické účinnosti je vypočten podle následujícího vzorce:

EEI = (AEC/SAEC)*100 = (TEC * 365 / ((M + N * Y) * 365 * C)) * 100

Kategorie M N Y C
Malé zmrzlinové mrazničky
1,0 0,009 V 1

TEC = spotřeba energie za 24h
V = objem v litrechEnergie
Roční spotřeba energie v kWh/rok. Akceptované protokoly o měření viz výše.Chladivo

 • R600a (isobutan, chladivo nepoškozující klima)
 • R290 (propan, chladivo nepoškozující klima)
 • R744 (CO2, chladivo nepoškozující klima)
 • Neefektivní modely: R134a, R404A nebo R507 (fluorovaná chladiva s vysokým potenciálem globálního oteplování)


Chlazení

 • Statické
 • Nucené vzduchové


Okolní teplota
Doporučení výrobce. Vhodný rozsah teplot pro umístění chladničky/mrazničky.

Označení Klimatická třída Rozsah okolních teplot
SN Rozšířená mírná +10 °C až +32 °C
N Mírná +16 °C až +32 °C
ST Subtropická +16 °C až +38 °C
T Tropická +16 °C až +43 °C


Rozměry
Šířka x hloubka x výška v cm.

Další informace

Publikace
Best available technology of plug-in refrigerated cabinets, beverage coolers and ice cream freezers and the challenges of measuring and comparing energy efficiency. Eva Geilinger, Martien Janssen, Per Henrik Pedersen, Paul Huggins, Eric Bush. EEDAL 2013.

Normy a štítky
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro elektrotechnickou normalizaci (CENELEC), CEN-CENELEC

EN 16901 Ice-cream freezers - Classification, requirements and test conditions

Energetický štítek a požadavky na ekodesign

Další veřejné seznamy výrobků se standardními údaji

Odkazy

 • Opatření na podporu energetické účinnosti Evropské komise.
 • eceee, evropská rada pro energeticky efektivní ekonomiku, poskytuje přehled stavu všech výrobků v procesu Ecodesignu a energetického štítkování
 • Coolproducts, informuje o procesu EU Ecodesign. Jedná se o společnou kampaň nevládních organizací za silnější a rychlejší směrnici o Ecodesignu pro ochranu klimatu a úsporu financí.

Žádáme výrobce a prodejce, aby laskavě kontaktovali „info(at)topten.eu“ a informovali o dalších výrobcích splňujících výběrová kritéria Topten.

06/2016

Nabízené produkty